TAM KDE PADLA NOC

TKPN - Teaser 1.00_01_04_16.Still001

August sa zahráva so svojím vlastným životom len pre kúsok zábavy, ktorú ponúkajú nekontrolovateľné stavy násilia. Všetko sa však zmení, keď sa v jeho hlave vyvinie paranoja voči vlastnej skupine známych. Rozpadáva sa mu vzťah s dievčaťom, stáva sa druhoradým členom skupiny a mení sa v asociála, ktorého jediným uspokojením je ubližovanie ostatným.
______

August tinker with his own life just for little piece of entertainment that offers an uncontrolled state of violence. Everything changes however when in his head, he starts to develop paranoia to his own group of friends. Crumbling his relationship with the girl, he later becomes a second-class member of the druga – group and changes into antisocial person, whose only satisfaction is hurting others to achieve a true violence, the only state of mind where he can reach the moon.